Landstingsfullmäktiges sammanträde 2014-11-24, del 2