Landstingsfullmäktiges sammanträde 9 februari 2015