Landstingsfullmäktige 26 november 2018 (Ses bäst med webläsare Chrome)